De spinsels

Go down

De spinsels Empty De spinsels

Post by KimDegryse on Tue Oct 18, 2016 6:50 pm

Hallo boekenwurmen study

Hier vind je een aantal vragen i.v.m. het boek De spinsels van A.F Harrold die je kunnen helpen bij het interpreteren van het boek. Er is een reeks met algemene vragen die je het beste beantwoordt na het lezen van het volledige boek. Daarnaast is er ook een vragenreeks met vragen per hoofdstuk die je beter beantwoordt vlak na het lezen van een bepaald hoofdstuk. Tenslotte zijn er een aantal vragen i.v.m. de cover die je ook het beste beantwoordt na het lezen van het boek (of een deel ervan).

Je kan alle vragen beantwoorden en al je antwoorden hier posten, of je kan ook kiezen om slechts een deel van de vragen te beantwoorden, of om een aantal van je antwoorden samen te voegen tot één bericht. Je bent niet verplicht om alle vragen te beantwoorden, maar het kan dienen als een leidraad bij het lezen en bespreken van het boek.

Naast antwoorden op de vragen mag je gerust ook iets anders posten i.v.m. het boek, bijvoorbeeld een stukje uit je leesdagboek of je eigen mening over het boek:

Wat vond je goed / slecht aan:
- het genre ? (+ welk genre is het volgens jou?)
- het onderwerp / de thema's ?
- het plot ?
- de personages ?
- de beschrijvingen ?
- de schrijfstijl ?
- de verteller ? (+ was het een ik-verteller of een hij-verteller?)
- het verteltempo ? (vb. vond je dat het verhaal te snel vooruit ging?)
- de titels van de hoofdstukken ?
- het einde ?
- …… ?

Veel leesplezier gewenst!! Very Happy

groetjes

Kim

KimDegryse

Posts : 31
Join date : 2016-09-09
Age : 28
Location : Roeselare

View user profile

Back to top Go down

De spinsels Empty De spinsels: algemene vragen

Post by KimDegryse on Mon Oct 24, 2016 7:36 pm

De spinsels: algemene vragen

Deze vragen beantwoord je best nadat je het volledige boek reeds gelezen hebt.

De spinsels Despin11

1.1. Wat voor genre is dit boek volgens jou? Waarom denk je dat?

1.2. Lees je graag boeken in dit genre? Waarom wel / niet ?

1.3. Denk je dat verhalen in dit genre toch een realistische boodschap kunnen meegeven? Op welke manier kan dit dan?

cat

2.1. Voor wie heeft de auteur het boek geschreven en waarom?
(dit vind je terug vooraan in het boek, bovenaan de pagina vlak vóór de korte inhoud)

2.2. Wat voor verband zou er kunnen zijn tussen het antwoord op de vorige vraag en de gebeurtenissen in het boek?

2.3.  In het begin van het boek staat er ook een gedicht met als titel “Remember” (“herinneren” of “herinner je”) door de Engelse dichteres Christina Rossetti (je kan meer informatie over haar vinden op https://nl.wikipedia.org/wiki/Christina_Rossetti ):

Vergeet mij niet wanneer ik weggegaan ben
Iemand ver weg in het stille land;
Wanneer je niet langer mijn hand kan nemen,
Of ik mij half omdraai om weg te gaan, maar toch omdraaiend blijf.
Vergeet mij niet wanneer je mij niet langer dag bij dag
Over de toekomst die je gepland had vertelt:
Alleen vergeet mij niet;  jij begrijpt
Dat het dan te laat zal zijn om goede raad te geven of te bidden.
Maar als je mij zou vergeten voor een tijdje
En mij je achteraf weer herinnert, treur niet:
Want als de duisternis en corruptie
Een overblijfsel van de gedachten die ik ooit had overlaten,

Zou je het veel beter vergeten en blij zijn
Dan het je herinneren en triest zijn.


Waarover gaat dit gedicht volgens jou?

2.4. Wat zou dit te maken kunnen hebben met de gebeurtenissen in het boek?

2.5. Hoe zouden de gebeurtenissen in het boek en het gedicht verband kunnen houden met de persoon voor wie de auteur het boek geschreven heeft?

cat

3.1. Welke verschillende vormen van “doodgaan” komen er in het boek aan bod?
- Hoe gaat een spinsel dood als het vergeten wordt?
- Hoe gaat een spinsel dood als het opgegeten wordt door meneer Vink?
- Hoe gaat Amanda voorlopig dood na het auto-ongeval?
- Hoe wordt uiteindelijk meneer Vink verslagen?

3.2. Welke van deze verschillende manieren van doodgaan is de ergste volgens jou en waarom?

3.3. Rudger begint te verdwijnen wanneer Amanda hem vergeten is, dus dan gaat Rudger dood. Maar denk je dat ook Amanda in zekere zin doodgaat wanneer ze Rudger vergeet?

3.4. Stel je voor dat je (net zoals meneer Vink aan het einde van het verhaal) alles en iedereen zou vergeten, zou je dan nog echt leven? En zou je dan nog jezelf zijn, of zou je iemand anders geworden zijn?

cat

4.1. Zou jij graag een spinsel zijn? Wat zijn de voor-en nadelen daarvan?

4.2. Denk je dat iets echt kan bestaan zelfs als het niet fysiek bestaat? Bijvoorbeeld liefde of vriendschap bestaan fysiek niet, maar betekent dat dan ook dat het niet echt bestaat?

4.3. Geloof je in de menselijke ziel? Hoe stel je je die dan voor? Bestaat die ook fysiek, of enkel mentaal / in gedachten?

cat

5. Denk je dat er ondanks het genre toch een realistische boodschap / realistisch thema meegegeven wordt via het verhaal? Wat voor boodschap / thema zou dit kunnen zijn?

KimDegryse

Posts : 31
Join date : 2016-09-09
Age : 28
Location : Roeselare

View user profile

Back to top Go down

De spinsels Empty De spinsels: vragen per hoofdstuk

Post by KimDegryse on Mon Oct 24, 2016 8:47 pm

Vragen per hoofdstuk:

Het is het beste om deze vragen te beantwoorden kort na het (her)lezen van een bepaald hoofdstuk, maar je kan de vragen natuurlijk ook trachten te beantwoorden als je het volledige boek reeds gelezen hebt  Wink

De spinsels Despin13

1. inleiding:

1.1. Wat is er zo gruwelijk aan het groene, levendige park dat beschreven wordt?

1.2. Waarom zou Amanda’s dood ervoor zorgen dat Rudger verdwijnt?

1.3. Zou er iets veranderen of verdwijnen als jij zou sterven? Wat?

1.4. Denk je dat er een gelijkenis is tussen vergeten worden en overlijden?

De spinsels Kerkho10

1.5. Hoe kon Amanda het park doen veranderen? Kun jij dat ook?

De spinsels Park10

cat

2. hoofdstuk 1:

De spinsels Despin14

2.1. Uit wat blijkt allemaal dat Amanda een grote verbeeldingskracht heeft?

2.2. Heb jij ook veel verbeelding? Zoja, geef een voorbeeld van hoe je die verbeelding gebruikt.

De spinsels Tuinhu10

2.3. Waarom kunnen Vincent en Julia Rudger niet zien?

2.4. Zou jij graag vrienden zijn met Amanda? Waarom wel / niet ?

2.5. Zou jij graag een denkbeeldige vriend hebben? Heb je die ooit al eens gehad?

cat

3. hoofdstuk 2:

3.1. Bouwde jij vroeger ook kampen in de tuin? Waar verbeeldde je je dan dat je was?

3.2. Waarom zou een volwassen man zoals meneer Vink ook een denkbeeldig vriendje hebben?
      Denk je dat volwassenen ook baat hebben hierbij?

3.3. Kon jij je als kind ook urenlang alleen bezighouden zoals Amanda? Of kreeg je liever veel aandacht van je ouders?

3.4. Wat vind je ervan dat Amanda’s moeder meegaat in haar verbeelding en bijvoorbeeld niet zegt dat Rudger niet bestaat?
Zou jouw moeder dat ook doen?

3.5. Wat zou er gebeurd zijn met Vriezer toen Amanda’s moeder hem vergeten was?
     Zou dit ook met Rudger gebeuren als Amanda hem vergeet?

3.6. Denk jij ook dat kinderen met denkbeeldige vriendjes naar een kinderpsycholoog moeten? Wat vind je van ouders die dat denken?

cat

4. hoofdstuk 3:

4.1. Hoe maakt Amanda op een slinkse manier gebruik van haar denkbeeldig vriendje? (op 2 manieren)

4.2. Vind jij ook dat volwassenen de argumenten van kinderen serieuzer moeten nemen?

4.3. Hoe wordt de komst van het enge meisje al symbolisch voorspeld? (zie p. 48)
     Wat vind je van dit gebruik van tekeningen?

4.4. Wat vind je van de manier waarop Amanda Rudger behandelt aan het einde van het hoofdstuk?
     Denk je dat ze echte kinderen ook zo behandelt?

cat

5. hoofdstuk 4:

5.1. Waarom merkt Amanda niet eens dat Rudger boos is denk je?

5.2. Waarom zou Amanda enkel met een denkbeeldige vriend de wildste avonturen kunnen beleven?
     Waarom kan alleen een denkbeeldige vriend haar béste vriend zijn?

5.3. Hoe symboliseren de omstandigheden al dat weer een confrontatie zal volgen met meneer Vink en het enge meisje?

5.4. Wat vind je van dit gebruik van symbolisme in het boek?

cat

6. hoofdstuk 5:

6.1. Denk je ook dat al of niet bestaan bepaald wordt door je relaties met andere mensen en/of gefotografeerd worden?

6.2. Zou jij ook het idee hebben dat je verdwijnt als er iemand van wie je veel houdt zo’n ongeluk zou hebben?
     Sterft er dan ook een deel van jezelf?

6.3. Denk je dat je gewoon verdwijnt als je sterft? Hoe zou je kunnen blijven verder leven?

6.4. Wat doe jij met vragen waar je geen antwoord op krijgt? Verzin je ook zelf een antwoord, zoals Amanda?

cat

7. hoofdstuk 6:

7.1. Waarom denk je dat de spinsels niet verdwijnen in de bibliotheek en ze er nieuwe kinderen kunnen vinden?
     Denk je dat ook boeken kinderen met weinig fantasie kunnen helpen om te fantaseren?

7.2. Als Amanda wel nog leeft, waarom vervaagt Rudger dan? Denk je dat ze hem inderdaad vergeten is?

7.3. Waarom zou meneer Vink spinsels eten?
     Is dat om onsterfelijk te zijn, om zijn eigen denkbeeldige vriend in leven te houden of om nog een andere reden?

cat

8. hoofdstuk 7:

8.1. Hoe zou jij gereageerd hebben op Emily’s plotse verschijning als je John was?

cat

9. hoofdstuk 8:

9.1. Wie is Julia Radeis ook alweer?

9.2. Zou zij Rudger willen helpen zoeken naar Amanda denk je?

cat

10. hoofdstuk 9:

10.1. Waarom is Rudger nu ineens een meisje?

10.2. Zou jij graag van geslacht veranderen? Waarom wel / niet ?

10.3. Denk je dat jij als persoon erg zou veranderen als je een ander geslacht had? Zoja, op welke manier(en) dan?

10.4. Wat vind je van de manier waarop Julia’s moeder reageert op haar dochters denkbeeldige vriend? Zou jouw moeder ook zo reageren?

10.5. Wat vind je van de manier waarop Julia praat over Amanda, nadat ze net gehoord heeft dat Amanda een ongeluk gehad heeft?

10.6. Zou jij graag vrienden zijn met Julia? Waarom wel / niet ?

10.7. Wat is er ironisch aan het feit dat Julia niet wil dat Rudger zegt dat katten praten?
       Hoe komt dit niet bepaald overéén met haar eigen acties?

10.8. Wat vind Rudger van de emotionele drama’s bij de familie Radeis? Vind jij dat ook?

10.9. Wat is het verschil tussen hoe Julia met poppen speelt en hoe Amanda met poppen speelt?

10.10. Speelde jij vroeger (met poppen) zoals Julia dat doet of zoals Amanda dat doet? Wat lijkt er jou leuker en waarom?

10.11. Hoe probeert Rudger toch naar het ziekenhuis te geraken om Amanda te bezoeken? Wat vind je hiervan?

cat

11. hoofdstuk 10:

11.1. Waarom heeft Amanda terwijl ze bewusteloos was een boompje gefantaseerd in plaats van een mens?
       Wat voor symbolische betekenis zou dit kunnen hebben?

cat

12. hoofdstuk 11:

12.1. Hoe gebruikt Amanda’s moeder ook haar verbeelding terwijl Amanda bewusteloos is?

12.2. Zou jij hier ook steun uit kunnen halen als iemand van wie je hield in coma zou geraken?

cat

13. hoofdstuk 12:

12.1. Wat zou jij denken als je langs een kamer liep in het ziekenhuis en het bed uit zichzelf tegen de muur zag slaan?

12.2. Heb jij ook ooit iets gezien of meegemaakt waardoor je dacht dat het spookte? Geloof je hierin?

12.3. Wat zouden Rudger en het doodse spinsel meisje symbolisch kunnen voorstellen?

12.4. Waarom kan Amanda Rudger niet meer zien na het ongeval?

12.5. Hoe houdt het gebruik van witruimte aan het einde van het hoofdstuk (p. 196) verband met het verhaal?

cat

13. hoofdstuk 13:

13.1. In het gevecht tussen Amanda en Rudger, en meneer Vink en het doodse spinsel meisje, zijn Amanda en haar moeder de enigen die echt bestaat.

Wat zou dit gevecht dan symbolisch kunnen voorstellen?
En wat zouden volgende zaken dan in werkelijkheid kunnen voorstellen:
- de spinsels
- de slangen die Amanda wurgen
- meneer Vink:
hij eet spinsels die vervolgens verdwijnen in zijn eindeloze keel met een zwart gat aan het einde, hij doet Amanda’s gefantaseerde boompje verschrompelen, hij ruikt naar verrotting
- het uitvallen van de lichten

Tip: er zijn ook volgende vermeldingen om rekening mee te houden:
- Amanda’s moeder komt haar dochter helpen en heeft een “geweldig geheugen”
- nadat het kriebelt “in de achterkant van haar hersenen” kan Amanda’s moeder haar dochter bevrijden van de denkbeeldige slangen
- Vriezer rent door een gang met “vergeet-mij-nietjes behang” om Amanda’s moeder te helpen om Amanda’s spinsel te redden
- meneer Vink herinnert zich niets meer nadat zijn spinsel verdwenen is want het was een deel van hemzelf geworden

13.2. Waarom zou meneer Vink alles vergeten zijn nadat zijn spinsel vernietigd werd?
       En waarom vertelden de spinsels in de bibliotheek dat wanneer een spinsel stierf zijn/haar kind ook zou sterven?
       Wat stellen de spinsels symbolisch eigenlijk voor denk je?

13.3. Hoe zou jij ermee omgaan als iemand die je goed kende alles zou beginnen te vergeten, jou inbegrepen?
       Hoe zou dat ook in het echte leven kunnen gebeuren?

Als je fictie wil lezen over dit onderwerp kan je op deze link van de ARhus bibliotheek terecht:
http://zoeken.roeselare.bibliotheek.be/?q=pbs-loc:%22ARhus%20Roeselare|OBRL_RLTB%22&dim=Type(Fictie)

cat

Op de website van A.F. Harrold kan je ook filmpjes bekijken van het teken-en schrijfproces van De spinsels (onderaan deze webpagina):
http://www.afharroldkids.com/imaginary/#the-imaginary

De spinsels Afharr10

 


Last edited by KimDegryse on Thu Oct 27, 2016 9:33 pm; edited 2 times in total

KimDegryse

Posts : 31
Join date : 2016-09-09
Age : 28
Location : Roeselare

View user profile

Back to top Go down

De spinsels Empty De spinsels: vragen over de cover

Post by KimDegryse on Thu Oct 27, 2016 9:28 pm

De cover:

De spinsels Despin16


1. Kreeg je zin om het boek te lezen toen je voor het eerst naar de cover keek? Waarom wel / niet ?

cat

2. Waar dacht je dat het verhaal over zou gaan toen je voor het eerst de cover zag? Ging het verhaal ook echt daarover of niet?

cat

3. Wat vind je van het gebruik van kleur en van zwart-wit op de cover? En wat heeft dit met het verhaal te maken?

cat

4. Waarom denk je dat de cover uit 2 helften bestaat waarvan één ondersteboven hangt? Wat voor link zou er kunnen zijn met het verhaal?

cat
 

KimDegryse

Posts : 31
Join date : 2016-09-09
Age : 28
Location : Roeselare

View user profile

Back to top Go down

De spinsels Empty Re: De spinsels

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum